dasologos.eu | Δασικό Γραφείο

Υπηρεσίες που αναλαμβάνουμε

 
 
 

Τρόποι προστασίας
του περιβάλλοντος1) Ανακύκλωση: Με την ανακύκλωση των υλικών καταλήγουν λιγότερα απορρίμματα στις χωματερές, ενώ παράλληλα εξοικονομούνται και πόροι. Το μόνο που χρειάζεται είναι να τα πετάξετε στον σωστό κάδο. Είναι τόσο απλό!!!

2) Μείωση στην κατανάλωση του νερού: Το νερό είναι πηγή ζωής! Καθαρό, φρέσκο νερό, όλο και πιο πολύτιμο με την πάροδο των χρόνων. Αν δεν κάνουμε κάτι για την εξοικονόμηση του, στο κοντινό μέλλον θα είναι πιο πολύτιμο κι από το χρυσάφι. Επομένως είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε οτιδήποτε βοηθά στην εξοικονόμηση του και την αποτροπή της ρύπανσης των υδάτων.

3) Μείωση στη χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος: Όταν τελειώσετε με τη χρήση μιας ηλεκτρικής συσκευής, απενεργοποιήστε την. Αυτή η κίνηση σώζει όχι μόνο ενέργεια, αλλά και χρήματά από την τσέπη σας, αφού μειώνεται ο λογαριασμός του ηλεκτρικού. Αντικαταστήστε τους απλούς λαμπτήρες, με λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας.

4) Φυτέψτε ένα δέντρο: Τα δέντρα είναι η πηγή του οξυγόνου μας κι εμείς τα κόβουμε, αντί να τα φυτεύουμε. Εάν ο καθένας μας φυτέψει ένα δέντρο, η ζωή μας θα βελτιωθεί σημαντικά. Ο αέρας θα είναι καθαρότερος, ο αριθμός των δέντρων θα γινόταν πάλι κανονικός, θα είχατε περισσότερη σκιά στις ζεστές μέρες του καλοκαιριού. Η ρύπανση, η υπερθέρμανση του πλανήτη, το φαινόμενο του θερμοκηπίου θα μειωθούν.

5) Καλλιεργείστε λαχανικά: Τα λαχανικά που τρώμε σήμερα καλλιεργούνται με χημικά και φυτοφάρμακα. Αν φυτέψετε δικά σας λαχανικά, χωρίς τα παραπάνω "συστατικά", θα έχετε βιολογικά προϊόντα, άριστης ποιότητας, ευεργετικά για την υγεία σας και για το περιβάλλον, αφού η γη θα είναι λιγότερο ποτισμένη με τοξικές ουσίες. Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι ότι τα βιολογικά προϊόντα είναι πιο νόστιμα.

 


Φωτοερμηνεία

Το Γραφείο μας εξειδικεύεται από το 1995, στο κύριο γνωστικό αντικείμενο της Δασολογικής επιστήμης, στην άσκηση της οποίας η ανάλυση και ερμηνεία των αεροφωτογραφιών, αποτελεί συστατικό στοιχείο κάθε εργασίας πεδίου και χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την έκδοση αποφάσεων του Ελληνικού Δημοσίου, όσον αφορά τον χαρακτήρα, την μορφή και την χρήση των ακινήτων στην χώρα (πράξεις χαρακτηρισμού Δασαρχείων, Κτηματολογικοί χάρτες). Ο συντάκτης είναι από το 1989 πτυχιούχος της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, του Αριστοτέλειου Παν/μίου Θεσ/νίκης, ασχολούμενος διαρκώς μέχρι σήμερα, με το γνωστικό αντικείμενο της επιστήμης του.


Που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την φωτοερμηνεία;

Η μελέτη φωτοερμηνείας αποτελεί ένα σοβαρό αποδεικτικό στοιχείο που μπορεί να δώσει, για συγκεκριμένο χώρο και για συγκεκριμένη ημερομηνία ή συγκριτικά-συνδυαστικά για διάφορες χρονολογίες, απαντήσεις σε ερωτήματα που αφορούν: 

 • Τεκμηρίωση σχετικά με το έτος κατασκευής των αυθαίρετων κτισμάτων ή προσθηκών)
 • Ύπαρξη ή μη δρόμων, μονοπατιών, κτιρίων ή άλλων κατασκευών
 •  Ένσταση κατά της Πράξης Χαρακτηρισμού σχετικά με Δάσος - Δασική Έκταση -Χορτολίβαδο - Αγρό
 •  Γεωμορφολογία και άλλα φυσικά ή τεχνητά χαρακτηριστικά του εδάφους
 • Ορισμό γραμμής αιγιαλού στο παρελθόν (χειμέριο κύμα)
 • Ορισμό θέσης ρεμάτων και πιθανές μεταβολές με το πέρασμα του χρόνο
 •  Γεωλογικό χαρακτήρα της περιοχής
 • Ενστάσεις στους υπό ανάρτηση δασικούς χάρτες
 • Ενστάσεις στο Εθνικό Κτηματολόγιο
 • Τεκμηρίωση των ορίων των ιδιοκτησιών και πιθανές μεταβολές αυτών από καταπατήσεις
 • Χρήση και κάλυψη γης
 • Εφαρμογή Τίτλων
 • Εντοπισμός Ιδιοκτησίας
 • Τοπογραφικό του Παρελθόντος & σύγκριση με το Τοπογραφικό του Παρόντος - Φωτογραμμετρία